BILLA ДАРЯВА 13 000 ЛЕВА НА „SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ“

Сумата ще обезпечи нуждите на 62 деца от 0 до 18 години в приемни семейства от 6 града в страната
За поредна година, BILLA България подкрепя каузата на „SOS Детски селища България“. Търговската верига дарява 13 000 лева в подкрепа на приемни семейства в градовете София, Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово и Трявна. Отделената сума ще обезпечи жизнените потребности на общо 62 деца на различна възраст – от 0 до 18 години и ще съдейства за тяхното пълноценно развитие и последващо обучение. Предоставените средства ще бъдат използвани за закупуване на учебни материали и пособия, участия в извънкласни дейности, посещение на допълнителни курсове, културни и спортни мероприятия, когато обстоятелствата позволяват.

„Изключително благодарни сме на BILLA България за тазгодишното дарение, но още повече ни радва фактът, че търговската верига застава зад нашата кауза за пореден път. Това говори както за устойчивата социална отговорност на компанията, така и за прозрачност от наша страна, с която печелим хранителната верига за свой дългогодишен партньор“ каза Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на „SOS Детски селища България“.
За шеста година сътрудничеството между търговската верига и организацията за социално развитие продължава да бъде важен елемент от стратегическата политика на търговската верига, в подкрепа на обществено значими каузи.