BILLA БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА 100 000 ЛЕВА В ПОДКРЕПА НА КАУЗАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Чрез дарената сума, компанията ще обезпечи топла храна на 700 деца на възраст от 7 до 18 години в рамките на учебната 2021- 2022 година.

В рамките на настоящата учебна година, BILLA България подкрепя инициативата „Топъл обяд“ на Български Червен кръст с корпоративно дарение на стойност 100 000 лева. Сумата ще обезпечи топла храна за 700 деца на възраст от 7 до 18 години в начален и среден образователен курс от училища на територията на цялата страна. Каузата „Топъл обяд“ обхваща ученици, чиито семейства поради здравословни, социални или други, независещи от тях обстоятелства, не могат да обезпечат основни потребности от ежедневието им.
Подкрепата за каузата „Топъл обяд“ е логично продължение на обединените усилия на търговската верига и БЧК в подкрепа на социално уязвими общности, и е възможна благодарение на всички клиенти на BILLA, които с избора си на магазин за пазаруване, допринасят за случването на подобни инициативи.

Осигуряването на топла и здравословна храна за децата в училище, особено през студените месеци от годината, допринася за облекчаване на бюджета на социално слабите семейства и намалява риска от отпадането им от образователната система. Списъкът с училищата, които попадат в обхвата на инициативата се предоставя от Областните организации на Българския Червен кръст по места, а участниците се селектират въз основа на данни, предоставени от съответните държавни институции и от директорите на училища.
Подкрепата за каузата „Топъл обяд“ е своеобразно продължение на усилията на компанията и международната хуманитарна организация, като очертава социалния контекст на темата за единен модел на отговорност, в центъра, на който е грижата за хората и обществото.