225 255 лева дариха клиентите на ФАНТАСТИКО в кампанията "Образование за всяко дете"

225 255 лева бяха дарени в подкрепа на кампанията „Образование за всяко дете“ от клиентите на всички 45 супермаркета ФАНТАСТИКО в периода 2 декември 2021г. – 5 януари 2022 г. За изключително високия резултат на кампанията много важна роля имат и над 700-те касиери в супермаркетите, които се включиха всеотдайно в общата кауза на УНИЦЕФ и ФАНТАСТИКО за по-достъпно и пълноценно образование за децата със специални потребности.

Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно  Министерство на образованието и науката и партньори, ще доразвие и надгради първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната www.podkrepime.mon.bg, чието създаване започна през 2020г. Децата със специални образователни потребности (СОП) в системата на предучилищното и училищното образование са над 26 000. Всички те се нуждаят от персонализирано обучение, съобразено със специфичните им потребности, както и от подходяща и добре планирана подкрепа за личностното им развитие. Платформата предоставя безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата, като в същото време осигурява пространство на специалистите в сътрудничество с учителите и родителите, да планират и реализират работата с всяко дете на базата на индивидуален и диференциран подход. Тя разширява възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия. Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на Министерството на образованието и науката.

„Искам да изразя искрената ни благодарност към клиентите и служителите на ФАНТАСТИКО за тяхната щедрост и ангажираност към осигуряването на приобщаващо и качествено образование за всяко дете. С предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, колективните, координирани и продължителни действия са от решаващо значение за благосъстоянието на децата. Благодарим ви, че сте наш верен партньор!“, заяви Кристина де Бройн, представител на Детския фонд на ООН в България.

„Благодарим на нашите клиенти, които подкрепиха инициативата „Образование за всяко дете“! Благодарим и на всички наши колеги, които проведоха кампанията в супермаркетите на веригата. Резултатът ни прави истински щастливи. Вярваме, че първата приобщаваща дигитална образователна платформа www.podkrepime.mon.bg е проект, който ще подпомогне образователния процес за хиляди деца. Благодарим на УНИЦЕФ България и всички експерти, с чиито усилия платформата вече е факт, а развитието й предстои.“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на търговска верига ФАНТАСТИКО.