„ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА 500 000 лв.

Фондът на програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ тази година ще финансира проекти на стойност 500 000 лв. Конкурсната процедура ще започне на 15 март 2024 г. В рамките на един месец ще се приемат кандидатури в три от ключовите области, които програмата подкрепя: „Образование и култура“, „Здравеопазване“ и „Социално предприемачество“.

„Още в края на първата конкурсна процедура миналата година решихме да увеличим размера на финансовата подкрепа, тъй като видяхме потенциал в проекти, които изискваха по-голям ресурс за успешно реализиране. Сигурен съм, че и през тази година ще получим предложения, които ще носят много добавена стойност за местните общности и промени, от които те имат нужда. Независимо, че нашата дейност е основно в София и още няколко града в западната част на страната, програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ е инициатива, която развиваме на национално ниво, така че ще очакваме проекти от цялата страна“, заяви оперативният президент на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, в което ще участват, както представители на ФАНТАСТИКО ГРУП, така и експерти в сферата на образованието, културата, здравеопазването, развитието на граждански инициативи и неправителствени организации. Общите правила за дейността на програмата не включват финансиране на лечение на физически лица. Условията за новата конкурсна процедура ще бъдат публикувани в началото на месец март на сайта: https://doteb.fantastico.bg/.

Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ е социално отговорна инициатива на ФАНТАСТИКО ГРУП, която подпомага проекти в шест ключови области. В първата конкурсна процедура, проведена през 2023 г., бяха подадени 260 проекта от над 30 населени места, като 19 организации спечелиха подкрепа и вече реализират идеите си. В пилотното издание на конкурса фондът на програмата разполагаше с бюджет от 200 000 лв.

Освен чрез провеждането на конкурс, програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ подкрепя дългосрочно редица каузи. Сред устойчивите инициативи на ФАНТАСТИКО ГРУП са проектите „Моите будители“, „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“, „Подай ръка“ и др. През 2023 г. беше проведена и поредната дарителска инициатива в търговските обекти на компанията в подкрепа на програмата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“, насочена към създаване на сигурна и позитивна училищна среда. В супермаркетите на компанията се продават ръчно изработени продукти, създадени от майки на деца със специални потребности и други уязвими групи.

Според доклад, изготвен със съдействието на PwC, за периода 2018 г. – 2022 г., общият принос на компанията и клиентите ѝ е 3 747 432 лв., подкрепени са 50 различни организации и са достигнати 21 159 души.