СОЦИАЛНИЯТ ФОНД НА BILLA БЪЛГАРИЯ СЪДЕЙСТВА ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА В ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕСЕТКИ СВОИ СЛУЖИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

През 2021 г. служителите на BILLA България събраха и дариха над 102 000 лв. в подкрепа на 62 свои колеги в компанията, които преодоляват тежки житейски моменти и се нуждаят от финансова помощ.
Даренията се извършват в съответствие с отличителната вътрешна инициатива на търговската верига – „Социален фонд“, насочена към предоставянето на финансова подкрепа и оказването на помощ там, където е необходима и тогава, когато е нужна. Общият брой членове на екипа, участвали с ежемесечни вноски за изминалата година е 3 464 души, а с еднократни – 50 души. Заедно, те съставляват 75,67% от служителите на компанията.

Всеки служител има възможност да допринесе за развитието на Социалния фонд с доброволно парично дарение от 1, 2, 5 лева всеки месец или чрез еднократно дарение, на стойност 10 или повече лева. Сумата обезпечава финансова подкрепа на представители на екипа на BILLA или техни близки – в случаи на трудови злополуки, необходимост от оперативно лечение, смърт или тежко увреждане на член на семейството – съпруг/съпруга, ненавършилите пълнолетие деца и други членове на семействата по преценка на Настоятелството на Социалния фонд. Тя може да послужи още за финансиране на медицински разходи и лечения, които не са покрити от бюджета на Националната здравноосигурителна каса или други държавни и общински фондове.

Социалният фонд е учреден през 2015 г. и е част от предимствата, които веригата предлага като работодател, с грижа за своите екипи. Той се финансира както от доброволни парични постъпления от сътрудници, така и от средства, предоставени от самата компания. От началото на инициативата досега, са изплатени над 511 621 лв., с които са подпомогнати 310 служители и близките им. BILLA работи активно за развитието на своята инициатива, като формира устойчива дарителска общност сред служителите. В резултат, успешно съдейства за позитивна промяна в живота на десетки служители и осигурява по-добър шанс за спокойно бъдеще за тях и техните близки.