ИКЕА изпълнява мисията си за устойчиво развитие

Постиженията за финансовата 2022-ра година включват иновативни методи за ограничаване на климатичния отпечатък и значително увеличение на възобновяемата енергия

 

Финансовата 2022-ра година (FY22)* отново премина под знака на значителни глобални предизвикателства. Въпреки това ИКЕА успя да реализира съществено важни дейности по изпълнение на стратегията си за устойчивост до 2030 г. Някои от ключовите постижения включват 12% намаление (в абсолютна стойност) на общия климатичен отпечатък на бранда и 20% намаление (в относително изражение**), в сравнение с финансовата 2016-та година. Компанията също отчита значителен растеж в използването на възобновяема енергия както в ритейл бизнеса си, така и в производството. Наред с това ИКЕА е една от първите корпорации, които публично обявяват стойностите на замърсяване на въздуха, генерирани по веригата за създаване на стойност.

Годишният доклад за устойчивост на ИКЕА , както и този за климата  се публикуват от Inter IKEA Group и отразяват колективните усилия на участниците във франчайз системата и веригата за създаване на стойност на бранда. Отпечатъкът на ИКЕА върху климата през финансовата 2022-ра година  се оценява на 25,8 милиона тона CO2 емисии, което е намаление от 5% в сравнение с изминалата година (в абсолютна стойност) и 12% в сравнение с 2016-та година. Прогресивното намаляване се дължи главно на увеличения дял на възобновяемата енергия както в ритейл бизнеса, така и в производството, и на по-енергийно ефективна продуктова гама, основно чрез LED крушките SOLHETTA.

„С оставащия шестгодишен бюджет за въглеродните емисии, чрез който в световен план трябва глобалното затопляне да се понижи с 1,5°C, нуждата от активни действия е по-належаща от всякога. Ние сме поели ангажимент да изпълним нашата част, като предприемем дейности по цялата верига за създаване на стойност, работейки в посока благоприятен принос за климата, а това да се случва по плавен начин. Стремим се да прилагаме цялостен подход към нашата работа по устойчивост, тъй като изменението на климата, природните поражения и неравенството са взаимнозависими“, споделя Джон Абрахамсон Ринг, главен изпълнителен директор на Inter IKEA Group.

Акцентите от доклада на ИКЕА включват:

  • Увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми източници в ритейл бизнеса на бранда и други операции*** до 76% в сравнение със 71% през финансовата 2021-ва година. През FY22 24 ритейл пазара на ИКЕА консумира 100% възобновяема електроенергия.
  • Увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми източници в производството до 64% в сравнение с 52% през финансовата 2021-ва година.
  • Разширяване на гамата от по-енергийно ефективни LED крушки SOLHETTA – ключов фактор за намаляване на климатичния отпечатък посредством използването на крушките у дома, който беше намален с 20% през FY22 в сравнение с FY21.
  • Увеличаване на дела на храните с изцяло растително съдържание.
  • Разработване на глобално решение, което да улесни клиентите да удължат живота на продуктите на ИКЕА.

Наред с постиженията си за финансовата 2022-ра година, ИКЕА изготвя и първата в индустрията глобална карта, която дава сведения за произхода на дървесината, която се добива за продуктите на ИКЕА. Картата включва и актуални данни за дървесните видове, регионите, обемите и как ИКЕА работи за подобряване на управлението на дървесината.

 

*FY22 е периодът от 1-ви септември 2021 г. до 31-ви август 2022 г.

**Относителен климатичен отпечатък по отношение на произведен обем: тонове CO2 eq (емисии) на произведен обем (m3) продукти на ИКЕА.

***Включва магазини на ИКЕА и други звена от ритейл бизнеса на ИКЕА като дистрибуторски центрове, офиси и т.н. под марката ИКЕА.