{ЗАЕДНО} за „Новата гора на София“!

dm България подкрепя инициативата „Новата гора на София“ на Столична община и бе неин основен партньор при откриващата акция на новия залесителен сезон през изминалата неделя, на 23.10.2022 г. при с. Негован, район Нови Искър. Целта на инициативата е да се възстановят загубените в района крайречни гори. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от oбщинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столична община.

Като част от ангажимента на компанията  за опазване на околната среда и за възстановяване на природните ресурси, бяха дарени 5000 бр. фиданки от вида „дъб-цер“ и 5000 лв. за новия залесителен сезон на „Новата гора на София“. Не бе забравено и обещанието, за събраните тонове празни пластмасови опаковки в dm магазините от кампанията „Ще остана опаковка и в следващия си живот“, да дарят и засадят дръвчета.

В първия ден на есенната кампания на „Новата гора на София“ с помощта на служителите и техните семейства бяха засадени близо 1500 фиданки от дарените 5000 бр.

„Новата гора на София“ край с. Негован е втора инициатива на Столична община за залесяване в крайградски райони и създаване на зелен пояс. Инициативата „Новата гора на София“ стартира през 2017 г. със залесяване край Суходол. В рамките на 6 залесителни сезона заедно с доброволци, граждани на София засадиха над 100 000 акации на 206 дка. Повече информация за „Новата гора на София“ може да намерите тук.

{ЗАЕДНО} за „Новата гора на София“!