Декларация

Декларация отностно конкурентното право (прочита се при започването на събрание на членовете на сдружението):

Участниците на събранията на членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ), на заседанията на Управителния съвет на СМТ и на заседания на работни групи трябва постоянно да са наясно, че целта на тези събрания/заседания е всички търговци да са по-ефективни в конкуренцията, така че при крайния потребител или консуматор да възниква добавъчна стойност. Тъй като работата в СМТ почти винаги означава съвместна работа между конкуренти, трябва да се обърне особено внимание на спазването на конкурентното право. Това означава:

– Участието в работата на СМТ е доброволна и никой търговец не трябва да се опасява от отрицателни последци, ако не участва в работата на СМТ;

– Не се извършва обмяна на информация относно цени, разпределение на клиенти или продукти, бойкоти, откази на доставки или разпределения на пазари;

– Ако даден участник на работна група счита, че работата се насочва в недопустима област, разглеждането на съответната точка се преустановява, докато се вземе съвет от юрист;

– Всички събрания/заседания трябва да се подготвят предварително чрез дневен ред и да се документират чрез протокол, който трябва да се изготви своевременно след събранието/заседанието. Доколкото това се явява като необходимо, дневният ред и протоколът трябва да се проверят от юрист;

– Тестове или събиране на данни трябва да се документират чрез протоколи под надзор на правоспособен юрист;

– Препоръките на работните групи на СМТ не са нищо повече от такива. Всеки търговец има право да взема собствени, независими решения.